Image description
Stedenbouwkundige visualisaties
Een uitstekend hulpmiddel in de communicatie met omwonenden

Stedenbouwkundige visualisaties

Voor met name overheden (provincie, gemeente) visualiseert TEAM3D stedebouwkundige projecten zoals bijvoorbeeld traject-aanpassingen, rotondes, sporweg-overgangen en -trajecten, viaducten enz. Veelal worden deze visuals gebruikt in de communicatie met omwonenden of geinteresseerden.

>
<